• Biocomunicare

În contextul tehnologiei ZYTO, biocomunicarea constă într-un schimb de informații între computer și corp prin răspunsul galvanic al pielii (GSR). Dispozitivul ZYTO de scanare a mâinii măsoară GSR, iar software-ul clasifică schimbările înregistrate în coerența energetică și generează rapoarte.

 • Bioscanare

În contextul tehnologiei ZYTO, bioscanarea este un cuvânt format prin îmbinarea cuvintelor ‘biocomunicare’ și scanare.

 • Articol virtual

semnătură digitală generată de computer care corespunde unui element din lumea reală, cum ar fi un organ, o emoție, un supliment nutritiv sau un serviciu clinic. Echivalează cu o ‘întrebare’ adresată corpului (sub formă de impuls energetic) cu privire la un anumit articol, răspunsul fiind reprezentat de schimbarea proprietăților electrice ale pielii, care este măsurată de dispozitivul ZYTO de scanare a mâinii.

 • Articol virtual factor de stres/stresor

Un articol virtual considerat factor de stres în cadrul unei scanări, reprezentând un marker biologic sau un element din exterior. Atunci când se analizează ce articole virtuale de echilibrare ar trebui folosite, sunt luate în considerare atât răspunsurile pozitive ale corpului, cât și cele negative la articolele virtuale rulate ca factori de stres.  

 • Markeri biologici

subcategorie de articole virtuale stresoare, care reprezintă diferite părți și funcții ale corpului, cum ar fi organele, glandele și sistemele corporale.

 • Articol virtual stabilizator/de echilibrare

Un articol virtual considerat factor de echilibrare în cadrul unei scanări, reprezentând diferite produse sau practici de terapie complementară. Orice articol cu o valoare pozitivă aflată în interiorul sau în afara intervalului de referință poate fi luat în considerare pentru a fi utilizat ca articol stabilizator.

 • Bio-chestionar

scanare ZYTO care identifică coerența biologică a corpului în raport cu un anumit grup de articole virtuale (factori de stres sau de echilibrare). Rezultatele unui bio-chestionar ajută în luarea unor decizii de wellness mai bune.

 • Dispozitiv de scanare a mâinii 

Interfața dintre corp și software-ul ZYTO, prin care computerul transmite în corp stimuli virtuali și care măsoară răspunsul galvanic al pielii la fiecare semnătură digititală, convertind semnalele analogice în coduri digitale pe care apoi le transmite computerului spre analiză.

 • Răspunsul galvanic al pielii

Tehnologie de screening cutanat care măsoară fluctuațiile conductivității electrice a pielii, determinate de reacțiile organismului la diferiți stimuli externi. Una dintre cele mai cunoscute aplicații practice ale acestei tehnologii este poligraful (numit și ‘detectorul de minciuni’).

 • Coerență

Stare caracterizată prin absența conflictului între două sau mai multe lucruri. Prin introducerea semnăturilor digitale ale unor elemente din viața reală, tehnologia ZYTO poate detecta, calcula și clasifica schimbările de coerență. Articolele virtuale care generează o coerență mai mare decât valoarea de referință primesc un scor pozitiv, în timp ce articolele care înregistrează o coerență mai mică primesc un scor negativ.

 • Coeficient de deviație (dR – Deviation Ratio)

Expresie numerică a coerenței în raport cu un anumit articol virtual. O valoare dR pozitivă indică o coerență ridicată sau o ‘preferință biologică’, în timp ce o valoare dR negativă indică o corență diminuată sau o ‘aversiune biologică’.

 • Rezultate prioritare

În urma analizei, computerul afișează datele într-un raport cu o interfață grafică ușor de citit. Raportul indică răspunsurile corpului, clasificate în funcție de valoarea dR înregistrată de semnăturile digitale. În acest fel, rezultatele sunt optimizate, permițând concentrarea atenției pe ceea ce este prioritar pentru organism.

 • Interval de referință

Intervalul este determinat la începutul fiecărei bioscanări ZYTO, prin măsurarea răspunsurilor corpului la 35 de articole virtuale neutre. Valoarea intervalului de referință indică nivelul normal de răspuns al corpului. Toate articolele virtuale cu o valoare dR care se încadrează în acest interval pot fi considerate factori de stres pe care corpul îi poate gestiona singur. Articolele virtuale cu valori dR situate în afara intervalului sunt articole la care corpul a avut un răspuns neobișnuit și pentru care ar putea avea nevoie de ajutor pentru a le readuce în zona de siguranță.

 • Articol virtual fără răspuns sau cu răspuns zero

Un articol virtual cu o valoare dR = 0, care poate fi interpretată ca un răspuns echilibrat. În anumite cazuri, acest răspuns poate indica faptul că markerul biologic a fost prea slab pentru a emite un răspuns.