În aplicarea uleiurilor esențiale, aromaterapeuții ne învață să ”energizăm” mai întâi uleiul, efectuând o mișcare de rotire în sens orar (sensul acelor de ceasornic). Pentru aceasta, în mod obișnuit se pune numărul dorit de picături de ulei esențial în palma mâinii nedominante (de obicei, stânga) și apoi se rotește uleiul cu unul sau mai multe degete de la cealaltă mână, trasând cercuri mici în sens orar. Această mișcare se poate face și direct pe locul unde se aplică uleiurile.

Dar de ce se procedează așa? Există o explicație științifică?

Motivul este că s-a observat, empiric, că eficacitatea terapeutică a uleiului esențial este crescută prin această procedură. Astfel, spunem că ”uleiul a fost energizat”.

Conceptul datează de mii de ani și provine din medicina chineză, unde se consideră că principiul masculin yang și principiul feminin yin se rotesc în direcții opuse, atât în ​​sens orar (dextrogir), cât și în sens antiorar (levogir). Conform principiilor chinezești în prepararea alimentelor, amestecarea mâncării cu mișcări de rotație în sens orar favorizează echilibrarea unor stări din corpul uman, care altfel ar fi dezechilibrate dacă s-ar amesteca mâncarea în sens invers.

Sens de rotatie

Iată și explicația științifică:

Unul dintre cele mai ciudate aspecte ale vieții de pe Pământ este o caracteristică care rămâne încă un mister pentru chimiști, biologi și fizicieni deopotrivă. Fiecare dintre compușii chimici moleculari care stau la baza vieții (aminoacizii, care formează proteinele, și zaharurile, cum sunt cele care formează ADN-ul și ARN-ul) sunt în perechi – au un geamăn, însă nu unul identic, ci o imagine în oglindă, astfel că nu pot fi suprapuși. Aceștia se numesc izomeri chirali (sau enantiomeri). Așa cum mâna dreaptă o oglindește pe cea stângă, dar nu se va potrivi niciodată confortabil într-o mănușă pentru mâna stângă, aminoacizii și zaharurile sunt disponibile atât în ​​versiunea dreaptă, cât și în cea stângă. Acest fenomen de selecție a formei biologice se numește ”chiralitate”. Sute de compuși din uleiurile esențiale prezintă chiralitate.

Procesele chimice sintetice pot genera atât molecule cu chiralitate de stânga, cât și de dreapta, dar atunci când natura creează o moleculă, produsul rezultat are chiralitate fie de stânga, fie de dreapta. Variantele opuse, obținute în laborator, sunt inerte și nu se găsesc în organismele vii.

Cuvântul chiral provine din limba greacă, cheiro, care înseamnă ”mână”. Perechile chirale sunt desemnate ca fiind d-izomeri, unde d = dexter (însemnând ”drept” în lb. latină) sau l-izomeri unde l = laevus (însemnând ”stâng” în lb. latină).

Sistemele vii de pe Pământ sunt formate din molecule chirale, cum ar fi aminoacizii, peptidele și carbohidrații, iar orice modificare a structurii lor moleculare (adică chiralitatea de dreapta/stânga sau helicitatea) modifică funcțiile biochimice și farmacologice ale moleculelor. Acest lucru este valabil pentru toate plantele, animalele și micro-organismele terestre.

Aminoacizii sunt ”materialul de construcție” molecular care stă la baza materiei vii. Toți aminoacizii caracteristici vieții terestre sunt l-izomeri sau, altfel spus, au chiralitate de stânga (sunt optic activi în sens levogir) și nu pot fi schimbați cu varianta lor dreaptă (d-izomeri), în timp ce toate zaharurile au chiralitate de dreapta. Variantele lor în oglindă, atât pentru aminoacizi, cât și pentru zaharuri, există în Univers, dar pur și simplu nu sunt utilizate de nicio formă de viață biologică cunoscută. Cu alte cuvinte, atât zaharurile, cât și aminoacizii de pe Pământ sunt homochirale: au o singură variantă.

La nivel chimic, moleculele care alcătuiesc ADN-ul și alți acizi nucleici, cum ar fi ARN-ul, au o ”preferință” inerentă. Cu toate că aceste molecule pot exista în două variante de imagine în oglindă, doar versiunea cu chiralitate de dreapta se găsește în organismele vii. Această caracteristică este o componentă esențială a biochimiei, deoarece oferă o formă de recunoaștere moleculară, servind unei funcții esențiale la ființele vii – multe dintre reacțiile chimice la nivel celular funcționează doar cu molecule care prezintă chiralitatea corectă. Altfel spus, ”încuietorile” moleculare (căile de acces în interiorul moleculelor) pot fi deschise numai cu o ”cheie” (moleculă) care are aceeași chiralitate.

Oamenii de știință numesc ”homochiralitate” alegerea constantă a naturii în favoarea unei singure forme de chiralitate în moleculele organismelor terestre. Tot ceea ce știm există ca formă de viață pe Pământ, la nivel microscopic, se învârte în sens orar - acesta este sensul viului, ceea ce înseamnă că, dacă s-ar descoperi un organism sau o entitate vie ale cărei gene și proteine ​​se rotesc în sens antiorar, atunci am avea certitudinea că este de natură extraterestră.

Originea homochiralității în biologie este subiectul multor dezbateri. Majoritatea oamenilor de știință cred că ”alegerea” chiralității vieții pe Pământ a fost pur aleatorie și că, dacă forme de viață bazate pe carbon ar exista în altă parte a Universului, chimia lor ar putea avea, teoretic, o chiralitate opusă. Cu toate acestea, există unele sugestii că aminoacizii timpurii s-ar fi putut forma în praful de cometă. În acest caz, radiația polarizată circular (care reprezintă 17% din radiația stelară) ar fi putut cauza distrugerea selectivă a unei chiralități a aminoacizilor, ducând la erori de selecție care, în cele din urmă, au determinat homochiralitatea întregii vieți de pe Pământ.

Geopatologia

earth grid

Există câteva excepții de la homochiralitatea proteinelor. Pământul are un câmp magnetic cu polaritate nord-sud, care este rezultatul curenților electrici formați de mișcările de convecție ale fierului topit din nucleului exterior al Pământului. La suprafața pământului se simt variaţii semnificative ale câmpului măsurabil, datorită latitudinii și magnetismului rocilor locale, minereurilor și depozitelor de minerale cristaline.

Există, de asemenea, câmpuri electrice dinamice (curenți telurici) care se mișcă deasupra unor zone întinse ale crustei Pământului, având intensități diferite în funcție de loc, de timpul anului și de zi. Aceştia formează o reţea de linii de forță telurice şi centre (focare) energetice la suprafaţa Pământului. Atunci când echilibrul energetic al Pământului este perturbat de diferiţi factori geologici, cosmici sau umani, în urma interacţiunilor dintre aceşti factori, în reţeaua energetică ce acoperă Pământul apar zone neutre, zone benefice sau zone malefice.

Sănătatea fizică și psiho-emoțională a oamenilor este influenţată de câmpul magnetic al Pământului și de curenţii energetici din mediul înconjurător, deoarece aceste fenomene emit vibrații pe care corpul energetic uman le percepe și apoi transmite informația corpului fizic.

Acest lucru a dat naștere geopatologiei, o disciplină ştiinţifică care studiază efectele radiaţiilor telurice asupra sănătăţii oamenilor şi asupra organismelor vii în general. Aceasta înseamnă că există locuri care se armonizează mai mult cu ființa umană din punct de vedere electromagnetic și suțin sănătatea, starea de bine și vitalitatea, în timp ce alte locuri favorizează sau induc slăbiciune și starea de boală. Se spune că astfel de puncte și zone patogene produc ”stres teluric” sau ”stres geopatic”. Oamenii care trăiesc în astfel de locuri perturbatoare se îmbolnăvesc frevent de cancer și alte boli. Este interesant faptul că cercetătorii au descoperit că sângele persoanelor sănătoase are o calitate energetică subtilă, asociată cu rotirea planul de polarizare spre dreapta (dextrogir), în timp ce sângele persoanelor care trăiesc sub stres geopatic prezintă proteine cu rotire inversă (levogir). Când aceste persoane se mută într-o altă zonă, celulele sanguine revin la sensul normal de rotație (dextrogir), iar sănătatea lor se îmbunătățește.

Aceste exemple ne arată faptul că, în anumite situații, câmpurile electromagnetice din mediul înconjurător sau alte forțe pot inversa sensul normal de rotație al unor proteine, inclusiv al ADN-ului, iar această situație anormală, dacă nu este corectată, inevitabil va determina apariția de boli la nivel fizic, psihic și/sau emoțional.

Există situații în care, în terapie, se folosesc mișcări în sens antiorar. De exemplu, pentru a accesa emoții reprimate sau amintiri uitate ale unor experiențe traumatizante, terapeuții care lucrează cu uleiuri esențiale pentru eliberări emoționale trasează uneori cerculețe în sens antiorar pe tâmplele clientului pentru a ”desface ADN-ul”, cu scopul de a avea acces la amintirile stocate în subconștient, apoi, înainte de încheierea sesiunii, trasează cercuri în sens orar, pentru a readuce ADN-ul înapoi la mișcarea sa elicoidală normală.

DNA strands

Revenind la uleiurile esențiale, atunci când le rotim în sens orar înainte de a le aplica, imprimăm o rotație moleculelor, ceea ce le permite să se atașeze mai ușor de proteinele existente în fiecare celulă a corpului nostru, precum și de catenele de ADN, care reprezintă inteligența noastră celulară. Energizate în acest fel, moleculele de ulei esențial pot pătrunde în corp mișcându-se în sincron și în armonie, răsucindu-se în același sens cu părțile corpului nostru, la nivel microscopic. Astfel, proprietățile terapeutice ale uleiurilor pot acționa mai eficient.

În cazul bolnavilor de cancer sau al persoanelelor care locuiesc în locuri perturbate teluric sau care lucrează în medii cu câmpuri electromagnetice create artificial (acest lucru inversându-le sensul de rotație al unor proteine, favorizând astfel apariția bolilor), uleiurile esențiale energizate şi polarizate în mod corespunzător pot restabili sensul normal de rotație al acestor proteine (în sens orar, dextrogir), în acest fel readucând corpul pe calea spre sănătate și o stare de bine.

Care înseamnă, de fapt, sensul orar?

Aceasta este o întrebare foarte bună, deoarece, pe de o parte, sensul acelor de ceasornic depinde de punctul nostru de referință, iar pe de altă parte, răspunsul depășește granițele chimiei și științelor fizice.

Sens orar in palma (1)

De exemplu, dacă ținem palma deschisă către noi și trasăm pe ea cercuri în sens orar, ora 12:00 ar fi la baza degetelor, iar ora 03:00 ar fi spre dreapta noastră. Dacă însă am ține palma îndreptată către o altă persoană iar aceasta, raportat la punctul ei de referință, ar trasa cercuri pe palmă în sens orar, am vedea că face mișcările în sens invers acelor de ceasornic, pentru că noi ne uităm la dosul palmei noastre. Astfel, aceleași cercuri ar fi în sens orar pentru ei și în sens antiorar pentru noi. Un exemplu sunt tornadele, care, privite din spațiu, în emisiunea nordică se rotesc întotdeauna în sens antiorar, însă de la suprafața solului, privind în sus la tromba vârtejului de aer, sensul de rotație este invers, în sens orar.

Scopul pentru care ar trebui să rotim uleiurile esențiale în sens orar este să le aliniem la sensul normal de rotație al proteinelor și al ADN-ului nostru. Problema este că un cerc trasat în plan bidimensional, pe o suprafață precum palma, și o rotație în plan tridimensional ​​nu sunt același lucru. În cazul proteinelor ​​și al moleculelor de ADN, vorbim despre o spirală răsucită tridimensională care se rotește în sens orar, indiferent de punctul din care este privită – de sus, de jos, de deasupra sau de dedesubt. Spre deosebire de tornadă, a cărei direcție de răsucire depinde de punctul din care privește observatorul, răsucirea proteinelor este aceeași, indiferent de punctul de referință.

Prin trasarea unor cercuri în sens orar pe uleiurile esențiale, intenția este să pregătim moleculele să se rotească în aceeași direcție ca proteinele noastre și, astfel, să le creștem gradul de absorbție. Acest lucru este realizat doar parțial de actul fizic de a trasa cercuri, fiind, în același timp, și un răspuns la intenţia noastră de a energiza uleiurile într-o direcţie care se sincronizează cu celulele noastre. Procesul funcționează indiferent dacă îl înțelegeți sau nu și indiferent de punctul de referință pe care îl alegeți atunci când stabiliți sensul orar. Prin trasarea de cercuri în sens orar, nu suntem capabili să replicăm natura tridimensională a sensului de rotație a proteinelor din celulele noastre, însă intenția noastră este să facem acest lucru, iar uleiurile esențiale au o conștiință care înțelege intenția și răspunde în consecință. Uleiurile urmează intenția inimii noastre, chiar și atunci când înțelegerea, logica și rațiunea emisferei cerebrale stângi sunt deficitare sau incomplete, iar mișcările fizice (trasarea de cercuri în sens orar) sunt o reprezentare imperfectă a modului în care proteinele celulare sunt, de fapt, configurate.

Pentru un răspuns practic la întrebarea care este sensul orar, pur și simplu vizualizați-vă ținând palma în fața voastră sau privind în jos la mâna cu care faceți cercurile și efectuați acea mișcare din punctul vostru de vedere, fără a vă faceți griji pentru ce percep ceilalți. Inteligența uleiurilor esențiale va ști ce vreți de la ele – cercurile reprezintă un mijloc prin care comunicați cu uleiurile folosind un limbaj al semnelor pe care ele îl înțeleg, însă acest lucru este dincolo de legile chimiei și ale științei pe care o cunoaștem astăzi.