Activare EO in sens orar - titlu

De ce activăm uleiurile esențiale cu cercuri în sens orar?

În aplicarea uleiurilor esențiale, aromaterapeuții ne învață să ”energizăm” mai întâi uleiul, efectuând o mișcare de rotire în sens orar (sensul acelor de ceasornic). Pentru aceasta, în mod obișnuit se pune numărul dorit de picături de ulei esențial în palma mâinii nedominante (de obicei, stânga) și apoi se rotește uleiul cu unul sau mai multe degete de la cealaltă mână, trasând cercuri mici în sens orar. Această mișcare se poate face și direct pe locul unde se aplică uleiurile.

Dar de ce se procedează așa? Există o explicație științifică?

Motivul este că s-a observat, empiric, că eficacitatea terapeutică a uleiului esențial este crescută prin această procedură. Astfel, spunem că ”uleiul a fost energizat”.

Conceptul datează de mii de ani și provine din medicina chineză, unde se consideră că principiul masculin yang și principiul feminin yin se rotesc în direcții opuse, atât în ​​sens orar (dextrogir), cât și în sens antiorar (levogir). Conform principiilor chinezești în prepararea alimentelor, amestecarea mâncării cu mișcări de rotație în sens orar favorizează echilibrarea unor stări din corpul uman, care altfel ar fi dezechilibrate dacă s-ar amesteca mâncarea în sens invers.

Sens de rotatie

Iată și explicația științifică:

Unul dintre cele mai ciudate aspecte ale vieții de pe Pământ este o caracteristică care rămâne încă un mister pentru chimiști, biologi și fizicieni deopotrivă. Fiecare dintre compușii chimici moleculari care stau la baza vieții (aminoacizii, care formează proteinele, și zaharurile, cum sunt cele care formează ADN-ul și ARN-ul) sunt în perechi – au un geamăn, însă nu unul identic, ci o imagine în oglindă, astfel că nu pot fi suprapuși. Aceștia se numesc izomeri chirali (sau enantiomeri). Așa cum mâna dreaptă o oglindește pe cea stângă, dar nu se va potrivi niciodată confortabil într-o mănușă pentru mâna stângă, aminoacizii și zaharurile sunt disponibile atât în ​​versiunea dreaptă, cât și în cea stângă. Acest fenomen de selecție a formei biologice se numește ”chiralitate”. Sute de compuși din uleiurile esențiale prezintă chiralitate.

Procesele chimice sintetice pot genera atât molecule cu chiralitate de stânga, cât și de dreapta, dar atunci când natura creează o moleculă, produsul rezultat are chiralitate fie de stânga, fie de dreapta. Variantele opuse, obținute în laborator, sunt inerte și nu se găsesc în organismele vii.

Cuvântul chiral provine din limba greacă, cheiro, care înseamnă ”mână”. Perechile chirale sunt desemnate ca fiind d-izomeri, unde d = dexter (însemnând ”drept” în lb. latină) sau l-izomeri unde l = laevus (însemnând ”stâng” în lb. latină).

Sistemele vii de pe Pământ sunt formate din molecule chirale, cum ar fi aminoacizii, peptidele și carbohidrații, iar orice modificare a structurii lor moleculare (adică chiralitatea de dreapta/stânga sau helicitatea) modifică funcțiile biochimice și farmacologice ale moleculelor. Acest lucru este valabil pentru toate plantele, animalele și micro-organismele terestre.

Aminoacizii sunt ”materialul de construcție” molecular care stă la baza materiei vii. Toți aminoacizii caracteristici vieții terestre sunt l-izomeri sau, altfel spus, au chiralitate de stânga (sunt optic activi în sens levogir) și nu pot fi schimbați cu varianta lor dreaptă (d-izomeri), în timp ce toate zaharurile au chiralitate de dreapta. Variantele lor în oglindă, atât pentru aminoacizi, cât și pentru zaharuri, există în Univers, dar pur și simplu nu sunt utilizate de nicio formă de viață biologică cunoscută. Cu alte cuvinte, atât zaharurile, cât și aminoacizii de pe Pământ sunt homochirale: au o singură variantă.

La nivel chimic, moleculele care alcătuiesc ADN-ul și alți acizi nucleici, cum ar fi ARN-ul, au o ”preferință” inerentă. Cu toate că aceste molecule pot exista în două variante de imagine în oglindă, doar versiunea cu chiralitate de dreapta se găsește în organismele vii. Această caracteristică este o componentă esențială a biochimiei, deoarece oferă o formă de recunoaștere moleculară, servind unei funcții esențiale la ființele vii – multe dintre reacțiile chimice la nivel celular funcționează doar cu molecule care prezintă chiralitatea corectă. Altfel spus, ”încuietorile” moleculare (căile de acces în interiorul moleculelor) pot fi deschise numai cu o ”cheie” (moleculă) care are aceeași chiralitate.

Oamenii de știință numesc ”homochiralitate” alegerea constantă a naturii în favoarea unei singure forme de chiralitate în moleculele organismelor terestre. Tot ceea ce știm există ca formă de viață pe Pământ, la nivel microscopic, se învârte în sens orar - acesta este sensul viului, ceea ce înseamnă că, dacă s-ar descoperi un organism sau o entitate vie ale cărei gene și proteine ​​se rotesc în sens antiorar, atunci am avea certitudinea că este de natură extraterestră.

Originea homochiralității în biologie este subiectul multor dezbateri. Majoritatea oamenilor de știință cred că ”alegerea” chiralității vieții pe Pământ a fost pur aleatorie și că, dacă forme de viață bazate pe carbon ar exista în altă parte a Universului, chimia lor ar putea avea, teoretic, o chiralitate opusă. Cu toate acestea, există unele sugestii că aminoacizii timpurii s-ar fi putut forma în praful de cometă. În acest caz, radiația polarizată circular (care reprezintă 17% din radiația stelară) ar fi putut cauza distrugerea selectivă a unei chiralități a aminoacizilor, ducând la erori de selecție care, în cele din urmă, au determinat homochiralitatea întregii vieți de pe Pământ.

Geopatologia

earth grid

Există câteva excepții de la homochiralitatea proteinelor. Pământul are un câmp magnetic cu polaritate nord-sud, care este rezultatul curenților electrici formați de mișcările de convecție ale fierului topit din nucleului exterior al Pământului. La suprafața pământului se simt variaţii semnificative ale câmpului măsurabil, datorită latitudinii și magnetismului rocilor locale, minereurilor și depozitelor de minerale cristaline.

Există, de asemenea, câmpuri electrice dinamice (curenți telurici) care se mișcă deasupra unor zone întinse ale crustei Pământului, având intensități diferite în funcție de loc, de timpul anului și de zi. Aceştia formează o reţea de linii de forță telurice şi centre (focare) energetice la suprafaţa Pământului. Atunci când echilibrul energetic al Pământului este perturbat de diferiţi factori geologici, cosmici sau umani, în urma interacţiunilor dintre aceşti factori, în reţeaua energetică ce acoperă Pământul apar zone neutre, zone benefice sau zone malefice.

Sănătatea fizică și psiho-emoțională a oamenilor este influenţată de câmpul magnetic al Pământului și de curenţii energetici din mediul înconjurător, deoarece aceste fenomene emit vibrații pe care corpul energetic uman le percepe și apoi transmite informația corpului fizic.

Acest lucru a dat naștere geopatologiei, o disciplină ştiinţifică care studiază efectele radiaţiilor telurice asupra sănătăţii oamenilor şi asupra organismelor vii în general. Aceasta înseamnă că există locuri care se armonizează mai mult cu ființa umană din punct de vedere electromagnetic și suțin sănătatea, starea de bine și vitalitatea, în timp ce alte locuri favorizează sau induc slăbiciune și starea de boală. Se spune că astfel de puncte și zone patogene produc ”stres teluric” sau ”stres geopatic”. Oamenii care trăiesc în astfel de locuri perturbatoare se îmbolnăvesc frevent de cancer și alte boli. Este interesant faptul că cercetătorii au descoperit că sângele persoanelor sănătoase are o calitate energetică subtilă, asociată cu rotirea planul de polarizare spre dreapta (dextrogir), în timp ce sângele persoanelor care trăiesc sub stres geopatic prezintă proteine cu rotire inversă (levogir). Când aceste persoane se mută într-o altă zonă, celulele sanguine revin la sensul normal de rotație (dextrogir), iar sănătatea lor se îmbunătățește.

Aceste exemple ne arată faptul că, în anumite situații, câmpurile electromagnetice din mediul înconjurător sau alte forțe pot inversa sensul normal de rotație al unor proteine, inclusiv al ADN-ului, iar această situație anormală, dacă nu este corectată, inevitabil va determina apariția de boli la nivel fizic, psihic și/sau emoțional.

Există situații în care, în terapie, se folosesc mișcări în sens antiorar. De exemplu, pentru a accesa emoții reprimate sau amintiri uitate ale unor experiențe traumatizante, terapeuții care lucrează cu uleiuri esențiale pentru eliberări emoționale trasează uneori cerculețe în sens antiorar pe tâmplele clientului pentru a ”desface ADN-ul”, cu scopul de a avea acces la amintirile stocate în subconștient, apoi, înainte de încheierea sesiunii, trasează cercuri în sens orar, pentru a readuce ADN-ul înapoi la mișcarea sa elicoidală normală.

DNA strands

Revenind la uleiurile esențiale, atunci când le rotim în sens orar înainte de a le aplica, imprimăm o rotație moleculelor, ceea ce le permite să se atașeze mai ușor de proteinele existente în fiecare celulă a corpului nostru, precum și de catenele de ADN, care reprezintă inteligența noastră celulară. Energizate în acest fel, moleculele de ulei esențial pot pătrunde în corp mișcându-se în sincron și în armonie, răsucindu-se în același sens cu părțile corpului nostru, la nivel microscopic. Astfel, proprietățile terapeutice ale uleiurilor pot acționa mai eficient.

În cazul bolnavilor de cancer sau al persoanelelor care locuiesc în locuri perturbate teluric sau care lucrează în medii cu câmpuri electromagnetice create artificial (acest lucru inversându-le sensul de rotație al unor proteine, favorizând astfel apariția bolilor), uleiurile esențiale energizate şi polarizate în mod corespunzător pot restabili sensul normal de rotație al acestor proteine (în sens orar, dextrogir), în acest fel readucând corpul pe calea spre sănătate și o stare de bine.

Care înseamnă, de fapt, sensul orar?

Aceasta este o întrebare foarte bună, deoarece, pe de o parte, sensul acelor de ceasornic depinde de punctul nostru de referință, iar pe de altă parte, răspunsul depășește granițele chimiei și științelor fizice.

Sens orar in palma (1)

De exemplu, dacă ținem palma deschisă către noi și trasăm pe ea cercuri în sens orar, ora 12:00 ar fi la baza degetelor, iar ora 03:00 ar fi spre dreapta noastră. Dacă însă am ține palma îndreptată către o altă persoană iar aceasta, raportat la punctul ei de referință, ar trasa cercuri pe palmă în sens orar, am vedea că face mișcările în sens invers acelor de ceasornic, pentru că noi ne uităm la dosul palmei noastre. Astfel, aceleași cercuri ar fi în sens orar pentru ei și în sens antiorar pentru noi. Un exemplu sunt tornadele, care, privite din spațiu, în emisiunea nordică se rotesc întotdeauna în sens antiorar, însă de la suprafața solului, privind în sus la tromba vârtejului de aer, sensul de rotație este invers, în sens orar.

Scopul pentru care ar trebui să rotim uleiurile esențiale în sens orar este să le aliniem la sensul normal de rotație al proteinelor și al ADN-ului nostru. Problema este că un cerc trasat în plan bidimensional, pe o suprafață precum palma, și o rotație în plan tridimensional ​​nu sunt același lucru. În cazul proteinelor ​​și al moleculelor de ADN, vorbim despre o spirală răsucită tridimensională care se rotește în sens orar, indiferent de punctul din care este privită – de sus, de jos, de deasupra sau de dedesubt. Spre deosebire de tornadă, a cărei direcție de răsucire depinde de punctul din care privește observatorul, răsucirea proteinelor este aceeași, indiferent de punctul de referință.

Prin trasarea unor cercuri în sens orar pe uleiurile esențiale, intenția este să pregătim moleculele să se rotească în aceeași direcție ca proteinele noastre și, astfel, să le creștem gradul de absorbție. Acest lucru este realizat doar parțial de actul fizic de a trasa cercuri, fiind, în același timp, și un răspuns la intenţia noastră de a energiza uleiurile într-o direcţie care se sincronizează cu celulele noastre. Procesul funcționează indiferent dacă îl înțelegeți sau nu și indiferent de punctul de referință pe care îl alegeți atunci când stabiliți sensul orar. Prin trasarea de cercuri în sens orar, nu suntem capabili să replicăm natura tridimensională a sensului de rotație a proteinelor din celulele noastre, însă intenția noastră este să facem acest lucru, iar uleiurile esențiale au o conștiință care înțelege intenția și răspunde în consecință. Uleiurile urmează intenția inimii noastre, chiar și atunci când înțelegerea, logica și rațiunea emisferei cerebrale stângi sunt deficitare sau incomplete, iar mișcările fizice (trasarea de cercuri în sens orar) sunt o reprezentare imperfectă a modului în care proteinele celulare sunt, de fapt, configurate.

Pentru un răspuns practic la întrebarea care este sensul orar, pur și simplu vizualizați-vă ținând palma în fața voastră sau privind în jos la mâna cu care faceți cercurile și efectuați acea mișcare din punctul vostru de vedere, fără a vă faceți griji pentru ce percep ceilalți. Inteligența uleiurilor esențiale va ști ce vreți de la ele – cercurile reprezintă un mijloc prin care comunicați cu uleiurile folosind un limbaj al semnelor pe care ele îl înțeleg, însă acest lucru este dincolo de legile chimiei și ale științei pe care o cunoaștem astăzi.

 

Aromoterapia si rezolutiile de Anul Nou

Aromoterapia și rezoluțiile de Anul Nou

Cu toate că luna ianuarie abia s-a încheiat, putem spune că încă suntem în perioada de început de an, mai ales dacă ne gândim că pe 1 februarie începe Anul Nou Chinezesc, prin urmare, pentru scurt timp, mai avem de parcurs o perioadă favorabilă eliberărilor, reînnoirii, reflecției și stabilirii de noi perspective, concentrându-ne pe ceea ce vrem să schimbăm în viața noastră în anul care abia a început.

În această perioadă, evaluăm aspectele pozitive și negative ale anului anterior și ne facem proiecții și rezoluții pentru Noul An. De cele mai multe ori, acestea sunt dorințe pe care nu am reușit să le îndeplinim ani la rând, dar la care încă visăm, altele sunt dorințe noi, generate de contextul actual al vieții noastre.

Trecerea dintre ani aduce un suflu puternic de energie a noului, care ne entuziasmează și ne stimulează puternic în direcția schimbărilor benefice pentru noi – ne propunem obiective ambițioase și transformări miraculoase, schimbări uneori radicale dar nerealiste, care tind spre atingerea perfecțiunii. Sunt obiective pe care știm nu le vom realiza niciodată, deoarece în sinea noastră le considerăm o utopie, credem că sunt imposibil de atins șii de aceea, după primele două-trei săpămâni ale anului, în care ne apucăm să facem lucruri care nu ne sunt la îndemână (deși, pe termen lung, ne-ar împlini visul), ne pierdem energia și motivația, începem să găsim scuze și amânări, intervin procrastinarea și neîncrederea, iar apoi ne învinovățim și ne pedepsim când nu reușim să ne atingem obiectivele. Din păcate, aceste variații rapide de la o stare de optimism și entuziasm la dezamăgire și frustrare ne obosesc rapid și ne seacă de energie, astfel încât ajungem să ne abandonăm proiectele personale, căzând în capcana lamentărilor și a blazării. În cel mai fericit caz, ne amânăm acele visuri până anul viitor, când ne promitem solemn că nu vom mai rata oportunitatea de a le realiza.

În acest caz, aromaterapia ne poate ajuta să folosim, să integrăm și să susținem în noi energia schimbării, să ne eliberăm de convingerile limitative și să ne întărim convingerile benefice pentru noi, astfel încât să ne menținem activ interesul și motivația față de obiectivele noastre pe parcursul anului.

Așadar, te invit să parcurgem împreună cinci dintre cele mai frecvente rezoluții de Anul Nou și să vedem cum te pot ajuta uleiurile esențiale.

Anul acesta voi face mai multă mișcare...

sport

Iarna este un anotimp al conservării energiei, de aceea toți avem tendința de a fi mai sedentari în această perioadă, însă exercițiile fizice sunt importante pentru a ne menține sănătatea și starea de bine. Chiar și o plimbare de cel puțin o jumătate de oră în fiecare zi are multiple beneficii: aerul rece este bogat în oxigen și ioni negativi, ceea ce revigorează funcțiile creierului, crește capacitatea de concentrare și combate depresia, în timp ce mersul pe jos, în ritm susținut, stimulează circulația sângelui și ajută la detoxifierea organismului. Se spune că 30 de minute de mers prin zăpadă echivalează cu o oră de sport într-o sală de forță, deoarece întărește mușchii picioarelor.

Cu toate acestea, pentru cei mai mulți oameni, o plimbare prin zăpadă nu este întotdeauna o variantă comodă, preferând activități statice. Dacă ești o astfel de persoană, alege să faci 10-15 minute de exerciții de întindere (stretching) acasă sau la sală, pentru a împiedica acumularea acizilor în mușchi, în timp ce exercițiile cardio-vasculare te vor ajuta la reducerea grăsimii corporale și la scăderea nivelului colesterolului.

 • Cum te poate ajuta aromoterapia

Pentru a neutraliza și elimina acizii din organism, folosește uleiuri esențiale de eucalipt, ienupăr, trandafir și isop, iar pentru a stimula organismul și a-i da multă energie pentru a putea susține efortul depus la exercițiile fizice, folosește uleiuri esențiale de piper negru, eucalipt, mentă, rozmarin, busuioc și arbore de ceai.

Difuzează uleiurile esențiale în diferite combinații pe parcursul zilei, adaugă câteva picături din două sau trei uleiuri în gel de duș dimineața sau masează 1-2 picături pe diferite zone ale corpului (la ceafă, pe piept, la încheietura mâinilor) pentru a stimula simțurile și circulația sângelui.

Anul acesta voi slăbi...

greutate

După câteva luni în care ne-am dat voie să ne abatem de la dietă și ne-am făcut poftele fără a ne mai pune bariere, atenția noastră se concentrează pe scăderea în greutate. Din păcate, energetica acestei perioade nu ne este favorabilă, deoarece în timpul iernii, așa cum ni se recomandă în Ayurveda, corpul are nevoie de alimente calde și, hrănitoare, capabile să întrețină focul digestiv. Așteptându-se la o iarnă lungă și o hibernare profundă, corpul încearcă de fapt să își mențină greutatea și ultimul lucru pe care vrea să îl metabolizeze sunt salata și legumele crude sau sucurile reci, care sting focul digestiv, provoacă umezeală și amplifică starea de rece în interior.

Cele mai indicate în această perioadă sunt mâncărurile calde bogate în legume rădăcinoase, grăsimi sănătoase, fibre și plante cu frunze verzi, care ne încălzesc și susțin sistemul digestiv, iar dacă sunt consumate în porții mici, pe tot parcursul zilei, fără adaos de carbohidrați (pâine, paste, orez sau cartofi), ne ajută să ne reglăm greutatea pe timpul iernii.

 • Cum te poate ajuta aromoterapia

Uleiurile esențiale sunt de un real ajutor, deoarece te pot ajuta cu normalizarea digestiei și topirea kilogramelor. Creează o combinație din 2-4 uleiuri, la alegere dintre bergamotă, piper negru, cardamon, fenicul, ienupăr, mentă, măghiran, rozmarin, cimbru sau busuioc, diluate cu puțin ulei purtător, și apoi masează-ți abdomenul cu mișcări circulare, în sensul acelor de ceasornic, pentru a stimula digestia și metabolismul. O altă variantă este să difuzezi sau să prepari capsule vegetale cu câte 2 picături din uleiuri esențiale de mentă, lămâie, grapefruit și scorțișoară pentru a inhiba senzația de foame și pofta de dulce, dar și pentru a combate retenția de apă și pentru a stimula drenarea sistemului limfatic și eliminarea toxinelor din organism.

Atenție! Înainte de a ingera uleiuri esențiale, asigură-te că sunt uleiuri esențiale de înaltă puritate, de grad terapeutic.

Anul acesta îmi voi găsi un partener...

Romantic couple in the park

Este un fapt absolut firesc să ne dorim o relație armonioasă, în care să iubim și să fim iubiți, iar începutul de an ne inspiră să ne implicăm mai mult în a începe sau dezvolta o relație plină de iubire. Ceea ce uităm însă, de cele mai multe ori, este că avem nevoie să ne iubim mai întâi pe noi înșine, înainte de a putea cu adevărat să ne deschidem inima pentru a putea oferi și primi iubire.

 • Cum te poate ajuta aromoterapia

Uleiuri esențiale, în special cele florale, au o aromă suavă și o energie subtilă puternică, care favorizează deschiderea inimii la niveluri mai profunde de iubire și compasiune. Difuzate și purtate zilnic ca parfum, uleiurile esențiale de iasomie, trandafir, ylang ylang, neroli, patchouli, tămâie și lemn de santal vor aduce în structurile tale o frecvență înaltă de vibrație, care atenuează rigiditatea inimii, aduce echilibru emoțional și permite sufletului să se deschidă, precum petalele unei flori, către universul tău interior și spre lumea exterioară, dar și spre dimensiunile superioare, spre Divinitate.

Anul acesta voi gândi pozitiv...

pozitiv

Iarna, cu nopțile ei lungi, frigul de afară și lipsa luminii solare, este o perioadă care predispune la ceea ce se numește ”depresie de iarnă” – mulți oameni devin posomorâți și capricioși și cu greu găsesc motive să se bucure de ceva în viața lor. Cu toate că la nivel personal, dar și de societate, avem o nevoie aproape disperată de a găsi aspecte pozitive în viață, mulți oameni se simt copleșiți de problemele cotidiene și nu mai au energie vitală pentru a gândi pozitiv.

 • Cum te poate ajuta aromoterapia

Moleculele aromatice de uleiuri esențiale te vor ajuta să combați stările de depresie și negativitate, acționând profund la nivel mental și emoțional. Difuzează pe parcursul zilei uleiuri esențiale, alegând unul sau mai multe uleiuri esențiale dintre busuioc, bergamotă, salvie, mușcată, iasomie, lavandă, melissa (roiniță), neroli, trandafir, chiparos sau ylang ylang.

Anul acesta voi atrage mai multă abundență...

abundenta

În fiecare an sperăm să ne facem o viață mai bună și să atragem mai multă abundență. Cu toate acestea, tindem să uităm că abundența este un concept mult mai larg, care se referă nu doar la partea financiară, ci se manifestă pe mai multe dimensiuni, inclusiv în planul fizic (sănătate, prosperitate, casa și mediul nostru înconjurător, carieră, relația cu partenerul, familie și prieteni, timp liber), mental (idei, inspirație, cunoștințe, cunoaștere), emoțional (iubire, emoții pozitive) și spiritual (conectarea cu Sinele nostru interior, Sinele nostru superior și cu Divinitatea).

Este important să conștientizăm că, indiferent în ce domeniu al vieții noastre avem nevoie de mai multă abundență, lipsa pe care o resimțim se datorează în primul rând relației pe care o avem cu noi înșine în acea privință. De obicei, din cauza fricii, a lipsei de încredere în sine și a convingerilor limitative, care ne împiedică să ne atingem visurile, ne privăm singuri de dreptul de a avea ceea ce ne dorim – fie ne spunem că nu merităm să avem o relație fericită sau un anumit lucru, fie ne învinovățim și ne auto-pedepsim să nu ne bucurăm de a anumite experiențe, fie ne lăsăm dominați de frica de schimbare ori perpetuăm tipare de gândire care nu ne sunt benefice, preluate din societate sau din familie.

În tot acest timp, conform Legii Atracției, manifestăm în viața noastră realitatea care corespunde frecvenței noastre de vibrație, energiei pe care o emitem la nivel subconștient. Orice emoție sau acțiune născută din frică va aduce lipsuri, neîncredere în sine și dependență, în timp ce Credința, Recunoștința și Iubirea vor alimenta întotdeauna o stare de abundență și libertate. Odată ce înțelegem acest principiu și acționăm pentru schimbarea frecvenței personale, vom schimba și realitatea în care trăim, atrăgând acele persoane, resurse, contexte și situații aflate pe niveluri energetice compatibile cu noi. Universul ESTE Abundență infinită și răspunde dorințelor noastre cele mai profunde, depinde doar de noi să credem cu putere că vom obține ceea ce ne dorim și să ne deschidem spre darurile care vin spre noi, asumându-ne rolul de co-creatori și revendicându-ne dreptul la abundență și fericire.

 • Cum te poate ajuta aromoterapia

Datorită frecvenței lor de vibrație, uleiurile esențiale ne influențează starea de spirit și aduc deblocări, eliberări și vindecări emoționale la nivel de subconștient. Le poți difuza în timpul meditației sau le poți aplica pe diferite puncte de pe corp (pe creștet, la ceafă, la încheietura mâinilor, pe zona inimii), inhalând apoi adânc din palme.

Atunci când meditezi pe tema abundenței și manifestării, fie că este vorba de bani, sănătate sau fericire, folosește-te de puterea uleiurilor esențiale. Ele te vor ajuta să atingi un nivel mai profund de conștientizare, unde vei putea vedea ce blocaje te împiedică să trăiești în abundență și, astfel, vei putea să eliberezi mai ușor acele programe și credințe limitative.

Alege unul sau mai multe uleiuri dintre tămâie, smirnă, elemi, chiparos, patchouli, lemn de santal, angelica, lemn de cedru sau lavandă. În funcție de combinație, aceste uleiuri îți vor schimba frecvența de vibrație în timpul meditației astfel încât, pe măsură ce îți vizualizezi obiectivul în cele mai mici detalii și simți emoția dobândirii acelui lucru, uleiurile esențiale vor crea, la nivel de subconștient, premisele favorabile ancorării unor noi energii, care vor atrage noi posibilități de manifestare în viața ta, acolo unde îți dorești cu tot sufletul și cu fiecare celulă din corpul tău.

Permite schimbării să se producă

schimbare

Aplicând recomandările pe care le-ai citit până acum vei începe în mod natural să faci schimbări în viața ta. Cu toate acestea, dacă simți că ai rezistențe interioare puternice, difuzează sau inhalează un amestec de câteva uleiuri esențiale care îți vor echilibra fluctuațiile emoționale și îți vor reactiva impulsul de a continua ceea ce ai început, pentru a permite schimbări pozitive. Poți alege dintre uleiurile de mușcată, iasomie, ylang ylang, molid, cardamon, coriandru, piper negru sau lavandă.

Indiferent ce semnificație are Anul Nou pentru tine, nu uita că, în loc să încerci să fii perfect/ă, cea mai importantă este starea ta de bine la nivel fizic, mental, emoțional, spiritual, nu doar în această perioadă, ci pe tot parcursul anului! Mai înainte de orice, este nevoie să îți stabilești niște repere solide – ce înseamnă sănătatea și fericirea pentru tine? Învață să asculți nevoile corpului tău și dorințele inimii, mai degrabă decât ceea ce mintea rațională îți spune că ar trebui să faci. În această privință, pe lângă tehnicile motivaționale și de lucru cu sine, uleiurile esențiale te vor susține cu blândețe la nivel mental și emoțional și te vor ajuta să îți redobândești echilibrul fizic, esențial pentru a atinge o stare de armonie.

Așadar, în acest an, lasă-te modelat/ă de energia transformatoare a uleiurilor esențiale pentru a facilita manifestarea dorințelor în viața ta!

Alegeri inspirate îți doresc!

 

Concepte combinare uleiuri esentiale - titlu_resized

Concepte în combinarea uleiurilor esențiale: sinergie, sinergism aditiv și antagonism

Atunci când îi înveți pe alții să folosească uleiurile esențiale, este inevitabil să fii întrebat dacă un ulei esențial poate ”anula” efectele altui ulei cu care este combinat - fie din punct de vedere olfactiv, fie din punct de vedere al compușilor fitochimici.

Ei bine, există mai multe variante de răspuns. În mod obișnuit, răspunsul ar fi: ”nu știm cu adevărat, deoarece fiecare persoană și fiecare situație în parte sunt diferite, prin urmare uleiurile acționează în mod diferit”, însă dacă analizăm mai atent și luăm în considerare câteva concepte, răspunsul corect este ”cel mai probabil, nu”.

Această parte a aromoterapiei implică multe variabile, motiv pentru care, înainte de a trage o concluzie, trebuie să ținem cont de mai mulți factori, cum ar fi modul de administrare a uleiurilor esențiale (inhalare, aplicare topică sau ingerare), plantele utilizate (uleiurile esențiale extrase), constituția persoanei și simptomele cu care aceasta se confruntă.

Atunci când o practică terapeutică precum aromaterapia este examinată într-o manieră restrictivă (= făcând referire doar la compuși activi, reacții chimice și farmacologie), mai degrabă decât în toată complexitatea ei (= adoptând o perspectivă holistică), lucrurile se complică, cu toate că prima abordare este mult mai des întâlnită în practică, din considerente ce țin de realitatea interacțiunilor farmacodinamice (contraindicații, medicamente administrate și modul în care acestea sunt metabolizate).

Din această perspectivă, trei termeni sunt folosiți frecvent în legătură cu compușii uleiurilor esențiale care interacționează cu medicamentele, precum și în legătură cu combinațiile de uleiuri esențiale: sinergismul supraaditiv, sinergismul aditiv și antagonismul.

Se impune însă o precizare: când aducem acești termeni (care sunt în principal farmacologici) în sfera aromaterapiei, trebuie să avem în vedere faptul că, de cele mai multe ori, contextul este diferit. Abordarea farmacologică se concentrează pe substanțe chimice unice (medicamente țintite/ direcționate specific), care sunt mai simplu de analizat, în timp ce aromaterapia lucrează cu uleiuri esențiale pure, care sunt alcătuite din sute de compuși chimici și pot fi administrate în diferite moduri.

Prin urmare, vom aborda definițiile conceptelor mai sus amintite atât din punct de vedere farmacologic, cât și din perspectiva aromaterapiei holistice:

Notă: la finalul articolului sunt citate sursele și referințele menționate între paranteze [ ]

Sinergism supraaditiv [1]           

Sinergism aditiv

Antagonism

Efectul global al combinaţiei dintre două sau mai multe substanțe chimice depăşeşte cu mult suma efectelor parţiale

Efectul asocierii dintre două sau mai multe substanțe chimice este egal cu suma aritmetică a efectelor parţiale

Efectul asocierii dintre două sau mai multe substanțe chimice combinate este mai mic decât suma efectelor parțiale (efect de inhibare, neutralizare, întrerupere)

1 + 1 = 3

1 + 1 = 2

Nu întotdeauna 1 + 1 = 1.5, deoarece fie concurează cu aceiași receptori, fie sunt metabolizați pe aceeași cale.

·      Alcool (etanol) combinat cu alte medicamente (-)

·      Nutriție: combinația dintre piper negru și turmeric crește absorbția curcuminei (+)

·      Combinația dintre aspirină și acetaminofen (paracetamol) – efecte negative, în special asupra ficatului (-)

·      Combinarea de uleiuri esențiale cu 1,8 cineole pentru suport respirator (+)

·      Naloxon ca antidot în caz de supradoză de opioid (+)

·      Uleiuri esențiale (în special uz intern), bogate în salicilat de metil, care interferează cu medicamente anticoagulante (de exemplu, Warfarină), deoarece salicilatul de metil dilată capilarele, crescând fluxul sanguin [2] (-)

Așadar, există avantaje (+) și dezavantaje (-) asociate celor trei categorii, iar acest lucru are legătură cu un element esențial oricărei practici: intenția – care este principala problemă, care sunt simptomele, care este constituția persoanei și cum alegem plantele potrivite pentru ea și modul de administrare a compușilor terapeutici?

În mod firesc, ne punem întrebarea care sunt medicamentele pe care le ia persoana și verificăm datele privind siguranța administrării lor în combinație cu alte substanțe. În același timp, să nu uităm că există o mare varietate de uleiuri esențiale cu care putem lucra și să fim conștienți de faptul că uleiurile esențiale, spre deosebire de produsele farmaceutice, nu inhibă procesele fiziologice. Dimpotrivă, ele amplifică sau potențează corpul și mintea, susținând capacitatea naturală a organismului și a ființei, la toate nivelurile sale, de a se vindeca. Uleiurile esențiale favorizează transformarea și inițiază schimbarea. [3]

În ceea ce ne privește, să continuăm să apreciem și să respectăm perspectiva farmacologică asupra uleiurilor esențiale atunci când se impune dar, în același timp, să ne gândim la schimbarea abordării modului în care aromaterapeuții se referă la interacțiunile farmacodinamice și farmacocinetice, încadrându-le diferit, datorită contextului descris anterior (diluția, modul de administrare, sănătatea persoanei etc.).

Vom analiza pe rând aceste trei concepte interesante, de această dată în relație cu uleiurile esențiale, în locul medicamentelor țintite:

1. Sinergie: amplificare și potențare prin acțiune comună

roll-ons YL oils

Sinergia este alchimie și presupune combinații magice. Se aseamănă cu o orchestră în care fiecare muzicant conlucrează în mod armonios cu restul trupei pentru a susține concertul perfect, fără niciun efort.

Sinergia se produce atunci când 3 - 5 uleiuri esențiale s-au contopit, devenind mai dinamice decât am putea crede. Uleiurile esențiale sunt, prin definiție, terpeni (substanţe de origine vegetală ce intră în compoziţia naturală a amestecurilor moleculare care conduc la formarea uleiurilor esenţiale) și, cu toate că au în comun mulți compuși, există anumite plante care conțin compuși unici (terpene sau fenilpropenoizi), ceea ce face ca lucrurile să fie un pic mai complexe și mai interesante.

Atunci când lucrăm cu un ulei esențial simplu, întotdeauna există o sinergie inerentă a uleiului respectiv. Există un motiv precis pentru care o plantă produce anumite substanțe. Din punct de vedere biologic, planta comunică cu mediul și reacționează la acesta prin intermediul compușilor aromatici (esența plantei). Acest fapt este interesant atunci când se arată că un compus activ este dăunător dacă este izolat [4], însă nu și când este abordat la nivel holistic, deoarece antidotul se află adesea în plantă [5].

Sinergia poate fi, de asemenea, privită ca ”potențatoare” [6]. De exemplu, eczema – o afecțiune uscată a pielii, cu fierbințeală și mâncărime – este provocată sau se manifestă în condiții de stres (notă: o abordare holistică caută să identifice cauza care stă la baza unei afecțiuni și are în vedere factori precum stilul de viață și alimentația). Pentru a ameliora simptomele, putem lua în considerare următoarea combinație:

 • alegem un ulei esențial bogat în monoterpene, precum cel de tămâie (Boswellia spp.), benefic atât pentru facilitarea penetrării la nivel cutanat, cât și pentru proprietățile de răcire/ calmare a pielii și efectul de amplificare a stărilor de conștiință în timpul meditației sau al rugăciunii;
 • adăugam ulei de smirnă (Commiphora molmol) pentru un efect mai pronunțat de răcire și o acțiune reparatoare mai profundă (dar și pentru calmare la nivel mental);
 • completăm cu ulei de patchouli (Pogostemon cablin), ulei de trandafir (Rosa damascena) și, eventual, vetiver (Vetiveria zizanoides), pentru efectul de calmare a minții, susținerea sistemului nervos parasimpatic (sistemul pentru ”odihnă și digestie”), efectul de răcire și beneficiile generale pentru piele;
 • toate acestea sunt apoi amestecate într-o bază de gel de aloe vera combinat cu apă florală de trandafiri.

Multe dintre uleiurile esențiale menționate mai sus au compoziții diferite dar, în combinație, lucrează eficient pentru afecțiunile pielii. În plus, amestecul obținut miroase extraordinar de bine! 

2. Sinergism aditiv (uneori numit și agonism)

EO blending

Din perspectiva aromaterapiei, aceasta înseamnă să pui laolaltă molecule pentru a crește eficacitatea unui amestec de uleiuri esențiale. Din punct de vedere farmacologic, ”sinergismul aditiv” (de sumare) înseamnă, cel mai adesea, că asocierea medicamentelor care au mecanisme de acţiune similare determină sporirea efectului, iar acesta este periculos. Este cazul medicamentelor SSRI (inhibitor selectiv ai recaptării serotoninei) cum ar fi Prozac (un antidepresiv) care, asociate cu medicamente din clasa triptanilor (cunoscute şi ca agonişti ai receptorilor 5-HT1), prescrise pentru migrene și dureri de cap, provoacă sindromul serotoninei; un alt exemplu este asocierea dintre AINS (antiinflamatoare nesteroidiene) cu glucocorticoizi, care crește riscul de sângerare abdominală.

Uleiurile esențiale reprezintă combinații de molecule complexe și nu se poate face o comparație între ele și medicamentele țintite – este ca și cum am compara mere cu pere! În schimb, să apelăm la chimia uleiurilor esențiale pentru a identifica acțiunile terapeutice, punctele de alarmă și, în consecință, indicațiile de utilizare și căile de administrare. De exemplu:

 • Dacă avem o tuse uscată spastică, optăm pentru un amestec din uleiuri esențiale de salvie muscat (Salvia sclarea), pin de pădure (Pinus sylvestris) și tămâie (Boswellia papyrifera sau ssp.), care are efect blând, liniștitor, balsamic și antispastic, când este folosit în inhalarea la aburi. Această sinergie conține uleiuri bogate în esteri, monoterpenoli și monoterpene.
 • Dacă un adult are mucus blocat pe căile respiratorii, sunt indicate uleiuri esențiale mucolitice și expectorante. În acest caz, putem crea o sinergie din următoarele uleiuri, din care vom adăuga câteva picături la o baie de aburi: rozmarin (Rosmarinus officinalis – toate chemotipurile), eucalipt (Eucalyptus ssp.) și mentă (Mentha x piperita). Acestea sunt uleiuri bogate în cetone, susținute de compușii 1,8 cineole și monoterpenoli.

Prin urmare, în cazul sinergiei de sumare, putem fie:

(A) alege 3 - 5 uleiuri în care sunt bine reprezentați 1 - 2 compuși dominanți (de exemplu, 1,8 cineole + 1,8 cineole) și/sau

(B) alege uleiuri din ”familii” de uleiuri esențiale, recunoscute pentru acțiunea lor generală (de obicei se aleg uleiuri bogate în esteri).

3. Antagonism

33459560735_5ee8018870_b

Conceptul care stă la baza antagonismului este acela că o moleculă blochează o altă moleculă să inițieze o acțiune pentru a obține un anumit rezultat.

În aromaterapie, antagonismul se referă adesea la utilizarea unei aromatograme (metodă de determinare a puterii antibacteriene a uleiurilor esenţiale), în care diferite tulpini de bacterii sunt supuse acțiunii uleiurilor esențiale simple sau a unor amestecuri din aceste uleiuri, pentru a le determina eficacitatea.

Antagonismul este zona în care trebuie să ținem cont de contraindicațiile constatate de-a lungul anilor în diverse forme de terapie.

Atunci când înțelegem plantele și anumite componente chimice, devine evident că, de fapt, contraindicațiile sunt excepții ale conceptului conform căruia uleiurile esențiale (compușii volatili) sunt sigure atunci când sunt utilizate în cantități mici. Acesta este motivul pentru care este important să cunoaștem care sunt compușii și uleiurile esențiale potente sau ”fierbinți”, contraindicate în anumite afecțiuni. De exemplu:

 • salicilatul de metil (principalul compus activ al uleiului de salcie himalayană) este contraindicat celor care iau medicamente anticoagulante, iar trans-anetolul (prezent în uleiurile de anason și de fenicul) trebuie evitat de cei care suferă de afecțiuni cauzate de excesul de estrogen;
 • uleiul de ienupăr (Juniperus communis) este contraindicat (intern) celor cu probleme renale;
 • utilizarea intensă a uleiului de rozmarin (Rosmarinus officinalis) este contraindicată celor cu hipertensiunea arterială, în timp ce uleiul de ylang ylang (Canaga odorata) este contraindicat celor care suferă de hipotensiune.

În ceea ce privește antagonismului, vom analiza efectul de ”stingere/înăbușire” comparativ cu ”blocarea” unei acțiuni/unui rezultat de către uleiurile esențiale, deoarece majoritatea uleiurilor pe care le utilizăm de obicei sunt considerate sigure pentru uz intern iar pe de altă parte, știm că uleiurile esențiale nu blochează procesele fiziologice.

”Stingerea” unei acțiuni este utilă atunci când, în cazul unei situații de tipul puseelor acute – care implică administrarea remediului pe termen scurt – este necesară folosirea unor uleiuri fierbinți, care pot fi iritante pentru piele sau mucoase. În acest caz, putem apela la o combinație cu uleiuri esențiale mai blânde și o bază de diluare, pentru a compensa/amortiza puterea compușilor activi.

Despre conceptul de ”stingere” putem spune că:

 • este valabil în special în cazul aplicării topice și al ingerării – de exemplu, la aplicarea nediluată a uleiurilor esențiale pe zona afectată de herpes, pe o zonă traumatizată (vânătăi, durere) sau în boli acute (infecții pulmonare, intoxicații alimentare);
 • ajută, într-o oarecare măsură, la eliminarea reticenței de a folosi uleiuri fierbinți;
 • confirmă faptul că nu vom obține o combinație inactivă atunci când amestecăm diferite uleiuri esențiale.

De exemplu, atunci când simțim că ne apare un herpes la gură, ar trebui să folosim uleiuri puternic antivirale. Este indicat uleiul de iarbă de lămâie/ lemongrass (Cymbopogon citratus), însă acesta este destul de iritant pentru piele, prin urmare îi putem atenua efectul cu ajutorul uleiului de santal (Santalum ssp.) și/sau al uleiului de arbore de ceai Melaleuca quinquenervia, precum și cu uleiuri care au efect de răcire a pielii, cum ar fi copaiba (Copaifera officinalis) sau vetiver (Vetiveria zizanoides). Suplimentar, putem adăuga o cantitate mică de ulei vegetal pentru proprietățile sale emoliente și pentru a crește gradul de penetrare a uleiurilor esențiale.

Considerente în combinarea uleiurilor esențiale

5d277475c0807b810144dd4be05332a7

După ce identificăm scopul pentru care dorim să facem un amestec de uleiuri esențiale (ce problemă vrem să rezolvăm), trebuie să stabilim o intenție care să ne ajute la selectarea uleiurilor esențiale, având în vedere măsurile de siguranță și contraindicațiile acestora. O abordare sigură ar însemna să consultăm întotdeauna acțiunile terapeutice și modurile de utilizare cunoscute, dar în același timp, ar trebui să lăsăm loc și inspirației, plăcerii de a face combinații. Aceasta este o artă!

Există o mare libertate în practicarea aromaterapiei, mai ales când cunoști fiecare plantă aromatică, esența ei și sinergismul inerent fiecărei plantei. Cu toate acestea, trebuie să fim precauți și să avem în vedere mai mulți factori atunci când creăm combinații de uleiuri esențiale:

 • problema persoanei;
 • dacă persoanei respective îi place combinația de uleiuri esențiale alese pentru ea (cum miros uleiurile împreună?);
 • chimia uleiurilor esențiale din punct de vedere al celor trei concepte (sinergia, sinergismul de sumare și ”stingerea”, ca formă de antagonism) în raport cu constituția persoanei, problemele sale de sănătate și eventualele medicamente pe care le ia.

Toate acestea pot fi descurajante la început, dar fac parte din frumusețea acestei practici.

În afară de conceptele mai sus amintite, este important să avem în vedere și alte aspecte:

 • Unele uleiuri au mirosuri mai grele, ceea ce înseamnă că uneori nu se combină bine cu alte uleiuri. Putem observa acest lucru în bucătărie, uitându-ne la combinațiile de ingrediente în gastronomie – ce ierburi și condimente merg bine împreună? Este foarte util să știm acest lucru, pentru a putea armoniza o sinergie și, implicit, a o îmbunătăți.
 • Părțile plantei (morfologia) merg adesea bine împreună: rădăcini cu rădăcini, rădăcini cu semințe, flori cu semințe, frunze cu rășini.
 • Amestecurile în cadrul aceleiași familii de plante reprezintă o modalitate eficientă pentru a ne familiariza cu caracteriticile și proprietățile plantelor (de exemplu, un amestec de plante din familia Lamiaceae – mentă, izmă, cimbru, isop, lavandă, roiniță, busuioc, oregano, salvie, salvie muscat etc.).
 • Sinergiile constau din combinarea a 3 - 5 uleiuri esențiale; crescând numărul de uleiuri, vom dilua intenția/ efectul scontat. De asemenea, amestecând mai multe uleiuri, putem dilua compușii (cu excepția cazului în care urmărim efectul de sumare).

Amestecuri recomandate de uleiuri esențiale

Pentru a crea o sinergie de uleiuri esențiale, adaugă într-o sticluță goală numărul de picături recomandate din fiecare ulei (indicat între [paranteze]). Apoi închide bine sticluța, amestecă ușor uleiurile și lasă sticluța într-un loc răcoros, ferit de lumină, timp de cel puțin 24 de ore (sau cel mai bine 3 zile!) înainte de a mirosi sau de a folosi amestecul. În acest fel, vei permite moleculelor de uleiuri esențiale să se contopească și să se potențeze unele pe altele, rezultând o formulă unică, cu proprietăți unice.

Iată câteva combinații de trei uleiuri esențiale, în care un ulei dominant poate fi completat de altele două:

Descrierea sinergiei (acțiune/efecte/beneficii)

Mod de aplicare

Uleiuri esențiale

Înălțator, curățare, prospețime, suport respirator

Inhalare

Dafin (Laurus nobilis) [8]

Grapefruit (Citrus x paradisi) [19]

Mentă (Mentha x piperita) [3]

Gândire clară, respirație ușoară, proaspețime, stare de bine

Inhalare

Rozmarin 1,8 cineol (Rosmarinus officinalis CT 1,8 cineole) [5]

Tămâie (Boswellia sacra / carterii) [8]

Lămâie (Citrus limon) [12]

Stimulant pentru intestine (peristaltism), depurativ

Topic

Rozmarin (Rosmarinus officinalis CT 1,8 cineole) [8]

Fenicul (Foeniculum vulgare var. Dulce) [5]

Ienupăr (Juniperus communis) [16]

Digestiv și calmant

Topic

Mușețel roman (Chamaemelum nobile) [3]

Fenicul (Foeniculum vulgare var. Dulce) [7]

Portocală dulce (Citrus sinensis) [20]

Încălzire (pentru durere)

Topic

Ghimbir (Zingiber officinalis) [10]

Iarbă de lămâie (Cymbopogon citratus) [3]

Coriandru (Coriandrum sativum) [17]

Depurativ, spasme, durere

Topic

Ienupăr (Juniperus communis) [13]

Dafin (Laurus nobilis) [7]

Salvie muscat (Salvia sclarea) [10]

Răcire, echilibrant, suport sistem circulator

 Topic

Chiparos (Cupressus sempervirens) [12]

Vetiver (Vetiveria zizanoides) [3]

Mușcată (Pelargonium graveolens) [10]

Note:

1. Multe referințe referitoare la sinergia în aromaterapie sunt din perspectivă patologică, cum ar fi o combinație de uleiuri esențiale eficiente împotriva stafilococului auriu meticilino-rezistent (MRSA) in vitro (deci, aromatograma) – prin urmare, accentul este pe compușii chimici unici, combinați, pentru a vedea efectele in vitro. În ce mod este aceasta direct comparabilă cu o experiență de viață obișnuită?

2. Salicilat de etil: https://www.drugbank.ca/drugs/DB09543 (accesat 18/03/2019)

3. Aceasta nu contrazice faptul că practicianul trebuie să consulte măsurile de siguranță și să folosească întotdeauna o abordare conservatoare, în care primează principiul „în primul rând, nu fac rău”!

4. Cazurile în care celulele sunt tratate in vitro cu compuși activi sau doze mari de compuși sunt administrate animalelor de laborator pentru o perioadă îndelungată, care nu ar apărea în viața obișnuită a unui om mediu.

5. Deși există numeroase argumente pentru a lucra cu substanțe întregi, prefer anumite pasaje din cartea Buhner, Stephen Harrod (2002). Limbajul pierdut al plantelor: importanța ecologică a medicamentelor din plante pentru viața de pe Pământ. White River, VT: Chelsea Green Publishing, pag. 208 și 226.

6. Interacțiune farmacodinamică: apare atunci când medicamentele își influențează reciproc efectul, în mod direct. Sinergia privită din acest punct de vedere, când efectul este de dorit, este văzută ca molecule potențându-și reciproc efectele în aceeași direcție. Exemplul dintr-o meta-recenzie (citată în această notă) este cea a terapiei anti-infecțioase și a durerii. Interesant de remarcat modul în care uleiurile esențiale excelează în aceste două cazuri. Referire: Cascorbi I. (2012). Interacțiunile medicamentoase - principii, exemple și consecințe clinice. Deutsches Arzteblatt international, 109 (33-34), 546-55; chestionar 556.

 

Traducere și adaptare după articolul semnat de Amy Anthony, 'Concepts in Essential Oil Blending: Synergy, Additivity and Antagonism', publicat pe site-ul www.aromaticstudies.com.

Arhivă

Bine ai venit în acest spațiu dedicat stilului de viață natural și vindecării holistice prin aromoterapie!

Sunt Sanda și misiunea mea este să le ofer oamenilor o cale spre o viață sănătoasă, armonioasă, echilibrată și abundentă, folosind puterea plantelor și capacitățile naturale de vindecare ale ființei umane.

Informațiile prezentate pe acest website au scop exclusiv informativ și educativ. Ele nu au scopul de a diagnostica, trata sau vindeca o boală sau o afecțiune și nu ar trebui să înlocuiască asistența medicală de specialitate. Accesarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră.

 

Copyright 2021 Armonie cu Uleiuri Esențiale ©  Toate drepturile rezervate

Seed_to_Seal_ID
error: Content is protected !!